T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Müdürlüğü

Nurdan ÜNAL

Koro Şefi

10.05.1984 Diyarbakır’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1999-2003 yılları arasında TRT GAP DİYARBAKIR RADYOSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU bünyesinde akitli ses sanatçısı olarak görev yaptı. Yine aynı dönem içerisinde DİYARBAKIR VÂLİLİĞİ İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NDA korist ve solist olarak görev yaptı. 2004 yılında ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÛSIKÎSİ DEVLET KONSERVATUVARI temel bilimler bölümünü kazandı. 2007 yılında KÜLTÜR BAKANLIĞ’NIN açmış olduğu stajyer sanatçı sınavını kazanarak DİYARBAKIR DEVLET KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU’NDA ses sanatçısı olarak göreve başladı.
2014-2016 yılları arasında TRT GAP DİYARBAKIR RADYOSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU bünyesinde koro şefliği yaptı.2017 yılında görev yaptığı devlet korosu bünyesinde şef yardımcılığına başladı. Hâlen aynı kurumda solist ve Koro Şefi olarak görevine devâm ettirmektedir.

Paylaş